Peter Becker

Lezing

Geintegreerd leren in de propedeuse: toepassen en feedback

Peter Becker en Marjolijn de Jager
Haagse Hogeschool

Een propedeusesemester waarbij de intrinsieke motivatie van studenten direct wordt aangesproken, de 21st century skills geïntegreerd worden gedoceerd en getoetst en waarbij sprake is van constante feedbackloops en effectieve SLB. Met dat doel is vernieuwd eerste half jaar voor de propedeuse ontwikkeld bij de opleiding HBO ICT aan de Haagse Hogeschool. In een project met een innovatief onderwijsontwerp bedenken, ontwerpen en realiseren studenten een ICT gerelateerde oplossing voor één van de sustainable development goals. Blended learning, agile werken, feedbackloop en intensieve coaching zijn daarbij de sleutelwoorden. Hoor onze ervaringen en lessons learned en deel met ons je eigen ervaringen en tips.