Jan van ’t Klooster

Workshop

UX design en Usability testing in de klas

Jan van ’t Klooster
Universiteit Twente

“In de workshop worden de lesmodules User Experience (UX) en Usability testing behandeld. Deze modules maken leerlingen bekend met theorie, praktijk, ontwerpprincipes van UX, en usability testing.
In de workshopronde komen relevante begrippen en methodieken aan de orde. Voorts staan we stil bij de mogelijke vormen van formatieve / summatieve toetsing en de ervaringen van pilotscholen. We sluiten af met een vingeroefening die aansluit bij de voor leerlingen beschikbare opdrachten. Materiaal daarna meenemen? Geen probleem!”