Erik Barendsen

Workshop

Computational Thinking

Erik Barendsen
Radboud Universiteit Nijmegen

“Computational thinking wordt beschouwd als een prominente deelcompetentie binnen digitale geletterdheid. Dat is terecht, want computational thinking kan dienen als verbindende schakel tussen IT en traditionele vakinhoud. Tegelijkertijd is het een mysterieuze vaardigheid, die op zeer uiteenlopende manieren is beschreven.
In deze workshop scheppen we duidelijkheid met een overzichtelijk raamwerk van computional thinking stappen. We verkennen bovendien aan de hand van concrete voorbeelden hoe computational thinking een plek kan krijgen in ons onderwijs. We richten ons met name op het voortgezet onderwijs, maar de workshop kan ook interessant zijn voor docenten in andere sectoren.”