Welke overtuigingen over je vakgebied heb jij?

Welke overtuigingen over je vakgebied heb jij?

(en zijn je collega’s het met je eens?)Informatici van uiteenlopende richtingen kunnen behoorlijk met elkaar van mening verschillen over de doelen die zij nastreven in de les, over kwaliteitscriteria voor onderwijs en over de status van kennis. In deze workshop onderzoeken wij de overtuigingen van informatica docenten over de zin en onzin van het onderwijs dat zij verzorgen. Wij gaan met elkaar in discussie en sluiten af met een terugblik, onderbouwd met bestaande literatuur over dit onderwerp.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.