The Future teacher

The Future teacher

The Future Teacher 3.0 as a bridge to accessible and customised adult education is een Erasmus+project. Binnen het project wordt er gewerkt aan 4 outputs: Digital Thermometer, compass, digital journey en sharing/reusing materials. Tijdens deze presentatie nemen we jullie mee doorheen deze 4 outputs.

De Digital Thermometer is een vragenlijst die bestaat uit een beperkt aantal vragen op vlak van ICT-beleid en visie, het gebruik van tools en digitale leermiddelen. De vragenlijst peilt naar de reeds verworven competenties van de leraar. Deze kan gebruikt worden in alle onderwijsniveaus en is gebaseerd op het Europees framework Digcomp for Educators (Europese Comissie). De resultaten gebruiken om een professionaliseringsplan op te stellen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.