Professional skills en de HBO-I domeinbeschrijving 2018

Professional skills en de HBO-I domeinbeschrijving 2018

In de HBO-I-domeinbeschrijving 2018 wordt aandacht besteed aan de professional skills. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de ICT-beroepstaken. Hoe is de beschrijving tot stand gekomen? Wat wordt er beschreven? Op welke wijze kan de beschrijving gebruikt worden? De bijeenkomst begint met een toelichting op het thema. Daarna willen we in discussie-vorm inventariseren hoe skillsdocenten en onderwijsontwikkelaars de nieuwe beschrijving van de professional skills denken te gaan gebruiken. Mogelijk kunnen we stappen zetten richting meer uitwisseling en samenwerking op het skillsvlak landelijk nivo.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.