Piaget voor Programmeurs: ontwikkelstadia van studenten

Piaget voor Programmeurs: ontwikkelstadia van studenten

Leren programmeren is lastig; hoe je studenten hierbij het beste kunt helpen is een vraag die veel docenten en didactici bezighoudt.Professor Raymond Lister ontdekte dat je verschillende stadia (à la Piaget) kunt karakteriseren in het leren programmeren, in termen van de basisvaardigheden ‘traceren’ en ‘beredeneren’. Als je zou weten in welk stadium een student zit, dan zou je die student ‘op maat’ kunnen bijstaan.Dit idee is veelbelovend, maar vanwege de arbeidsintensieve manier van diagnostiseren nog niet bruikbaar in de onderwijspraktijk. Daarom doen we in Nijmegen samen met studenten onderzoek naar een alternatieve test om het leerstadium van studenten te voorspellen.In deze workshop verkennen we de stadia en de testmethoden.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.