Ontofylogenetische tertiaire retentie: machine learning in h

Ontofylogenetische tertiaire retentie: machine learning in h

Mensen hebben altijd de omgeving gebruikt om hun problemen inzichtelijk te maken. Zo wordt in de Meno van Plato het zand gebruikt om de stelling van Pythagoras letterlijk inzichtelijk te maken: pas wanneer iemand de vierkanten en driehoeken in het zand voor zich ziet, is hij in staat om de gevolgtrekking te maken dat de som van het kwadraat van beide driehoekszijden gelijk is aan het kwadraat van de hypothenusa.De Franse techniekfilosoof Bernhard Stiegler heeft het in dezen over een ontofylogenetische tertiaire retentie: het fenomeen dat de mens naast het geheugen van de soort en het geheugen van het individu nog een derde geheugen heeft, dat zich laat persisteren door de techniek. Om te weten wat we vorige week dinsdag deden, raadplegen we ons (online) dagboek; om te weten wanneer de trein naar Groningen gaat, raadplegen we de website.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.