‘Garfield als oplossing voor rekenproblemen’

‘Garfield als oplossing voor rekenproblemen’

Het huidige rekenonderwijs schiet voor veel leerlingen in Nederland tekort. Zeker voor leerlingen met specialistische onderwijsbehoeften. Longitudinaal onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) , onder leiding van prof. dr. A.J.J.M. Ruijssenaars en prof. Dr. A.E.M.G. Minnaert, toont aan dat een substantieel deel van de Nederlandse leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs cruciale rekenfundamenten (rekendrempels) niet in voldoende mate beheerst. Daardoor wordt het werkgeheugen voor het oplossen van deelsommen gebruikt en niet voor een strategie of oplossing van een bewerking. Stagnatie in de rekenontwikkeling en frustratie bij leerlingen en betrokkenen is het gevolg.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.