Intervisie: IT systemen ontwerpen met vallen en opstaan

Intervisie: IT systemen ontwerpen met vallen en opstaan

Intervisie: hoe help je studenten te leren van fouten en falen

Met IT kunnen we op radicaal andere en betere wijze onze doelen bereiken. Op basis van een visie ontwerpen we een (IT) systeem. Vaak zonder betrouwbaar beeld van de nieuwe werkwijze.
Het is lastig om te leren wat er echt nodig is. Feedback is beperkt en onbetrouwbaar. Er is geen proces dat garandeert dat we het goed doen.
Wil je dit goed leren te doen, dan vereist dat nieuwe denkstrategieën: conceptualiseren, reflectie, doordenken, …. Het vereist dat je accepteert dat je het niet weet en dat je je eerste oplossingen weer los moet laten.
Leren van fouten is cruciaal. Echter falen demotiveert. Hoe helpen we studenten daar doorheen te komen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.