Hoe leren wij studenten agile problemen oplossen?

Hoe leren wij studenten agile problemen oplossen?

In de ICT praktijk wordt veel agile gewerkt. Ook in het onderwijs zijn al positieve ervaringen opgedaan. Toch gaat het niet vanzelf goed. ’’Scrum is simpel, er goed mee leren werken complex’’. Zo moeten docenten meerdere teams van onervaren studenten tegelijk begeleiden en beoordelen. Problemen moeten anders worden aangesneden en onderzocht dan met de waterval. De vraag is dan wat werkende ontwerpprincipes zijn zodat studenten agile leren werken in de opleiding. Daarover gaat mijn net opgestarte promotieonderzoek. In de workshop gaan we ervaringen met begeleiding en beoordeling van agile projecten uitwisselen. Het zou mooi zijn als daar onderzoekscases en deelnemers aan mijn focusgroep ‘opleiden van agile engineers’ uit voort komen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.