Het InnovatieLab, een hybride leeromgeving.

Het InnovatieLab, een hybride leeromgeving.

In deze presentatie zal ingegaan worden op het onstaan (de why) van het InnovatieLab, wat we hiermee willen bereiken en hoe we het vorm gegeven hebben. Aan de hand van een concreet voorbeeld willen we de successen en de dillema’s delen met de deelnemers aan de workshop.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.