Genderbalance in ict

Genderbalance in ict

Het HBO-I streeft naar diversiteit en inclusiviteit in het algemeen en naar een verhoging van het aantal vrouwelijke ict-studenten in het bijzonder. Na de veldraadplegingen in 2015/2016, het succesvol opzetten van een vrouwelijke community rolmodellen HBO-i in 2017/2018 (in samenwerking met VHTO), is een basis gelegd om diversiteit en inclusiviteit te toetsen aan de producten van het HBO-i en te onderzoeken welke producten HBO-i aanvullend kan leveren. Wij delen met de deelnemers onze onderzoeken en ervaringen. En presenteren onze digitale toolkit.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.