CheckPy: studenten testen hun eigen code

CheckPy: studenten testen hun eigen code

In 2016 zijn wij bij de Universiteit van Amsterdam een online programmeervak gestart. Omdat het een cursus is zonder contactmomenten hebben wij CheckPy ontwikkeld. CheckPy is een Python module voor het nakijken van en voor het geven van feedback op Python code. Studenten kunnen CheckPy zonder hulp installeren en gebruiken. Inmiddels is CheckPy in gebruik bij vijf inleidende programmeervakken op de UvA. In deze sessie presenteren en bediscussiëren we hoe studenten CheckPy gebruiken en ervan leren. We besteden ook aandacht aan hoe docenten door middel van CheckPy consistenter kunnen nakijken, en we bediscussiëren hoe de vakken zijn veranderd onder invloed van CheckPy.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.