Big Systems, een derdejaars thematieksemester

Big Systems, een derdejaars thematieksemester

In studiejaar 3 en 4 van de Utrechtse HBO-ICT hebben studenten de gelegenheid eigen keuzes te maken en zich te specialiseren in hun interessegebied via een thematieksemester. Van de studenten wordt in een thematieksemester verwacht dat ze als ‘T-shaped professionals’ in staat zijn in complexe, multidisciplinaire situaties een integrale aanpak te kiezen en daarbij hun professional skills in kunnen zetten.
In de presentatie wordt ingegaan op de opbouw, organisatie en inhoud van zo’n thematieksemester: Big Systems. In deze thematiek wordt van studenten verwacht dat ze de architectuur van een bestaand systeem kunnen doorgronden en beschrijven en het systeem op onderdelen kunnen aanvullen, technisch (met hardware en/of software) of in werkwijzen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.