Betapunt Noord: Programmeren in Noord Nederland

Betapunt Noord: Programmeren in Noord Nederland

Voor basisscholen is het lastig om een goede keuze te maken uit het groeiend aanbod van materialen en lesprogramma’s voor programmeeronderwijs. Om scholen bij hun keuze te helpen brengt Bètapunt Noord, samen met scholen en leerkrachten, het beschikbare aanbod aan programmeerlessen in kaart. Dit resulteert in een kieswijzer voor programmeeronderwijs die is gebaseerd op daadwerkelijke ervaring van leerkrachten die in de klas met de lesstof hebben gewerkt. In deze sessie zullen we verslaan over de aanpak, alsmede een demonstrate geven van de gecreeerde kieswijzer.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.