Curricula bijhouden in een Curriculumdatabase

Curricula bijhouden in een Curriculumdatabase

Veel HBO opleidingen leggen hun eindtermen van hun curricula vast op basis van het HBO-i raamwerk. Vervolgens wordt verantwoording over dit eindniveau afgelegd door de bijbehorende prestatie-indicatoren te koppelen aan de vakken.
Als het aantal afstudeerrichtingen toeneemt wordt dit al gauw complex, temeer omdat ook alle documenten die hierop betrekking hebben consequent moeten worden bijgewerkt bij curriculumwijzigingen.
Bij Fontys Hogeschool ICT is hiervoor een tool ontwikkeld, waarin de curricula en hun verantwoordingsmodel zijn vastgelegd en waarin de documentatie automatisch actueel wordt gehouden.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.